Творчі спілки Рівненщини

курсовая работа

Вступ

Творча спілка - добровільне обєднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Основними напрямами діяльності творчої спілки є:

- розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, премєр, фестивалів тощо;

- створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

- пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

- видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;

- турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів творчої спілки;

- сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості;

- постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;

- подання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

- сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;

- виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

творчий спілка рівненський обєднання

Делись добром ;)