Степан Данилович Ніс і національно-культурний рух ІІ половини ХІХ століття

курсовая работа

Вступ

Дух рідного краю приковує

чутливих і талановитих людей,

напуває диханням своїм і на цілий

вік стає другою матірю

С.Д. Ніс

В умовах національно-державного відродження України значною мірою зростає інтерес суспільства до свого історичного минулого. Особливого значення набуває дослідження історії рідного краю. У сучасний період найбільш актуальним є аналіз позитивного досвіду, накопиченого кращими представниками української інтелігенції по формуванню національної свідомості свого народу.

Як із зірок та зірочок складається Всесвіт, так само із доль людських складається історія народу, історія тієї чи іншої землі. Яскравою зіркою на тлі українського національно-визвольного руху ІІ половини ХІХ століття є Степан Данилович Ніс. Він був однією із зірок, які утворили величне сузіря борців за національну свідомість, самовизначення, свободу українського народу. Вони виступали проти асиміляційної політики російського самодержавства. Хоча постать С.Д. Носа невідома широкому загалу, але діяльність, творчий шлях цієї неординарної людини варта уваги.

Дана робота присвячена українському етнографу, фольклористу, письменнику, громадському діячеві, народному лікареві Степану Даниловичу Носу.

Обєктом дослідження є життєвий та творчий шлях С.Д. Носа.

Предметом дослідження є багатогранна діяльність С. Носа та його роль у розвитку української національної думки.

Мета роботи:

Дослідити життєвий та творчий шлях С.Д. Носа, його роль у вивченні й пропаганді української національної культури й побуту, фольклору та етнографії, популяризації етнічно-національної самобутності українського народу; показати культурно-просвітницьку та громадську діяльність С. Носа, його роль у національно-культурному русі ІІ половини ХІХ століття.

Основні завдання:

1. Познайомити сучасників з плідною і багатогранною діяльністю нашого земляка С.Д. Носа.

2. Проаналізувати діяльність Чернігівської громади в 1861 - 1863 роках.

3. Розкрити ставлення видатних діячів національного руху до творчої діяльності С.Д. Носа.

Для розвязання сформульованих вище завдань було використано такі методи дослідження, як робота з періодичними, довідковими, документально-біографічними, громадсько-політичними та художньо-публіцистичними виданнями; аналіз біографічних даних.

Практичне значення результатів, отриманих у ході дослідження, полягає у використанні даного матеріалу на уроках історії при вивченні тем: «Український національно-визвольний рух ІІ половини ХІХ століття», «Наш край у ІІ половині ХІХ століття», в роботі класного керівника при висвітленні теми «Славні імена Городнянщини», а також в роботі учителів народознавства, української мови та літератури, для поповнення матеріалів історико-краєзнавчого музею.

Делись добром ;)