Великдень, символіка та елементи свята

курсовая работа

Вступ

Неможливо уявити без звичаїв та різноманітних обрядів побут й духовну культуру українського народу. Саме вони зустрічають людину при народженні і супроводжують до самої смерті. І для цього потрібно розуміти, знати всі традиції та особливості обрядів, свят українців, їх вплив, ототожнення себе частиною великого духовного спадку. Весна завжди викликала пробудження, як природи, так і душі людини, тому я обрала свято Великодня для свого дослідження так, як воно є одним з найбільших і найяскравіших у весняній обрядовості українців.

Мета роботи: дослідити особливості святкування українцями свята Великодня в різних регіонах України, дізнатися та проаналізувати думки вчених на різні аспекти досліджуваної проблеми, проаналізувати зміни в святкуванні певних обрядів від найдавніших часів до сьогодення.

Досягнення поставленої мети передбачає розвязання таких конкретних завдань:

дослідити історію виникнення свята;

розглянути найголовніші обряди свята;

простежити ставлення народу до обрядовості Великодня від найдавніших часів до сьогодення.

Обєкт дослідження: свято Великодня

Предмет дослідження - особливості свята та його вплив на формування поглядів та повсякденне життя людини, на основі духовних та моральних цінностей.

У запропонованій роботі я намагаюся розглянути найважливіші моменти з історії походження одного з найважливіших свят українців, його обряди, спираючись на роботи досвідчених науковців у цій сфері (Скуратівський, Воропай, Бромлей, Зеленин та ін.) та інших вчених, які займалися цим питанням.

Проведене дослідження має не лише науковий, а й пізнавальний характер. Його матеріали можуть бути корисними для студентів історичних факультетів, для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, для всіх зацікавлених даною темою, а також може бути використаним на уроках при вивченні української культури.

Актуальність проблеми полягає в тому, що на сьогодні українці вже не знають своїх навіть найпоширеніших звичаїв і менше дотримуються обрадів святкування своїх предків, загублюючи нитки свого історичного минулого, втрачають єдність як народу. Відродження українських традицій святкування змогло б обєднати населення держави, піднести її культурний рівень і підвищити інтерес іноземців до нашого народу, виховати достойне покоління для кращого майбутнього, основане на автохтонних принципах моралі, закладених в обрядах.

Делись добром ;)