Бібліотека і краєзнавство

реферат

3. Організація і ведення КСБА

КСБА створюється як спеціалізована частина СБА центральної бібліотеки з метою максимально повного розкриття складу і змісту всіх видів краєзнавчих документів і місцевих видань. КСБА ЦБ відображає:

матеріали про край в цілому, про окремі місцевості і населені пункти;

матеріали про діячів і уродженців краю;

місцеві видання;

довідкові і бібліографічні джерела інформації про край.

КСБА ЦБ служить основою для обслуговування читачів краєзнавчими документами і місцевими виданнями; краєзнавчого бібліографічного і інформаційного обслуговування; бібліографічної пропаганди краєзнавчих видань; доукомплектования фундації краєзнавчих видань.

Краєзнавчий СБА ЦБ створюється в цілях задоволення потреб в краєзнавчій інформації не тільки читачів ЦБ, але і бібліотек-філіалів і бібліотек інших відомств.

Ведучим є принцип повноти віддзеркалення і глибини розкриття краєзнавчих документів, який виявляється в тому, що: включаються всі краєзнавчі документи і місцеві видання краю, незалежно від наявності їх в ЦБ і місця їх знаходження, від обєму і цінності; не встановлюються хронологічні межі віддзеркалення краєзнавчих документів; широко застосовуються всі методи бібліографічного розкриття матеріалів (аналітичні описи частин тексту, детальне угрупування матеріалу, анотації і ін).

КСБА ЦБ включає:

центральний краєзнавчий систематичний каталог;

фундація довідкових і бібліографічних допомог.

Каталог включає картки на книги, брошури, альбоми, изоиздания, нотні видання, статті з журналів, збірок, видань, газет (центральних і місцевих), що продовжуються, атласи, діафільми, слайди і інші документи.

Матеріали в краєзнавчому систематичному каталозі систематизували по ББК. Картки за кожним роздільником стоять в зворотно-хронологічному порядку.

Фундація довідкових і бібліографічних допомог формується в читальному залі краєзнавства і на абонементі.

Делись добром ;)