Культорологічна характеристика королівства Бельгія

курсовая работа

Вступ

Бельгія (повна офіційна форма - Королівство Бельгія) - держава в північно-західній Європі, член ЄС, ООН і НАТО. Площа - 30 528 кмІ, чисельність населення - 11 046 266 млн. осіб. Країна названа по етноніму кельтського племені - белги. Столиця - Брюссель. Межує на півночі з Нідерландами, на сході з Німеччиною, на південному сході з Люксембургом і з Францією на півдні і заході. Омивається Північним морем на північному заході. Форма правління - конституційна парламентська монархія, форма адміністративно-територіального устрою - федерація.

Етнічний склад населення країни є досить строкатим. Етнічні групи: фламандці - 55%, валлони - 33%, французи, німці. На території Бельгії постійно проживає близько 1 млн. іноземців (італійці, марокканці, французи, турки, голландці, іспанці та ін.). Згідно з конституцією, населення Бельгії розділене на 3 лінгвістичні співтовариства: французьке, фламандське і німецькомовне. Офіційні мови - французька, нідерландська (фламандська) і німецька. Район поширення нідерландської мови (Фландрія) розташований на півночі країни, французької (Валлонія) на півдні, населення Брюсселя - бл. 80%, франкофонів і 20% фламандців. На сході Валлонії район поширення німецької мови, де проживає 67 тис. осіб.

Бельгія - одна з найменших країн Європи. Північна частина країни - це суцільні рівнини, південь - у владі мальовничих Арденн, а берегова лінія Північного моря повністю захоплена модними курортами. А внизу Бельгія перехрещена мережею водоканалів.

Бельгія - це старовинна, культурно самобутня і повна різних памятників і визначних памяток країна. Практично кожне місто Бельгії має великі всесвітньо відомі памятки, собори та фортеці, замки і будівлі середньовічних гільдій, що зберігають память про багатство середньовічної торгової Фландрії і валлонських графств. І саме такі обєкти є найважливішими туристичними ресурсами країни.

Розвиток туристичного бізнесу в умовах ринку вимагає чіткого уявлення про наявність рекреаційних ресурсів на певній території. Існує безліч брошур, рекламних проспектів, газетних і журнальних статей, що містять інформацію про рекреаційні можливості Бельгії. Весь існуючий матеріал потребує інтеграції, суворої класифікації та оновлення. Все це і обумовлює актуальність теми курсової роботи.

Мета курсової роботи - дати комплексну культурологічну характеристику Бельгії. Для цього поставлені і вирішені наступні завдання: дослідити історію розвитку країни, дати коротку характеристику населенню Куби, основній релігії, традиціям і святам, особливостям побуту; проаналізувати культуру й регіональні відмінності країни.

Обєктом дослідження є країна Бельгія, а предметом - демографічні, національні, культурні і регіональні особливості Бельгії.

При виконанні даної роботи основними методами дослідження були синтез й аналіз знайденої інформації.

Для успішного вирішення поставлених у даній роботі завдань були використані навчальні посібники з міжнародного туризму, туристичних путівників і оглядово-географічний атлас світу, енциклопедії. Активно використовувались ресурси мережі Інтернет для отримання останньої інформації про Бельгію.

Наукова новизна роботи полягає в комплексному аналізі особливостей країни Бельгії.

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть стати основою при розробці рекламного проекту для туристів, які бажають відвідати Бельгію.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків; містить 30 сторінок тексту, 8 додатків. Список джерел включає 9 найменувань літератури, 15 електронних публікацій.

Делись добром ;)